ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๐ 

และขอเชิญร่วมตั้งโรงทาน พิธีบรรพชาสามเณร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญกับทางคณะสงฆ์วัดกฤษณเวฬพุทธาราม
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

โดยทางวัดจะจัดพิธีบรรพชาสามเณร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ซึ่งในปีนี้ทางวัด ได้รับเด็กเข้ามาบรรพชา เป็นจำนวน ๓๙ คน เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นภาระ
ค่อนข้างหนักสำหรับทางวัด ที่จะดำเนินการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์

จึงขอฝากบุญ เรียนเชิญคณะญาติโยม ที่มีจิตกุศล ต้องการสนับสนุนสามเณรเป็นศาสน
ทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยการร่วมตั้งโรงทานประจำปีกับทางวัด ขออนุโมทนา
คณะญาติโยมทุกท่านไว้ล่วงหน้า

เชิญติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่086-8200632,086-8011727

เข้าสู่หน้าหลัก