งานบรรพชาสามเณรศาสนทายาท
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
เข้าสู่หน้าหลัก