ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 3142609
Page Views 3548158
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์

ปี พ.ศ.๒๕๔๑  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมวัดไผ่ดำ เป็นการส่วนพระองค์และได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินทุกปี จนถึง
ปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระภิกษุสามเณรและชาวจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึง ผู้มา
เฝ้ารับเสด็จฯ ทุกปี 

เมื่อปี ๒๕๕๔ คณะสงฆ์วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) มีความประสงค์จะจัดสร้างพระพุทธรูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน จึงได้นำความเรียนปรึกษาหม่อมราชวงศ์เอมจิตร 
จิตรพงศ์ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย
ในการนี้พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
จัดสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยให้จัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก ๒๕ นิ้ว
และพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์"

"พระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์" หมายถึง พระพุทธรูปที่อำนวยความสุข ความร่มเย็น ยังประโยชน์
ให้สำเร็จได้ด้วยแก้ว ๓ ประการ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ และทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลสัมฤทธิ์ พระกริ่งรัตนมงคลสัมฤทธิ์ 
เหรียญพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์ และ พระผงสมเด็จพระเทพรัตน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

และเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุมาลา
ทรงเจิมและสุหร่ายพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๕ นิ้ว ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม 
ในวันจันทร์ ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam