ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314123
Page Views 3734201
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
โครงงานอาคารอัจฉริยะ
                                                                  บทนำ

ที่มาและความสำคัญ
        ปัจจุบันไฟฟ้ามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ประเทศที่จะพัฒนา
ได้นั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เพราะว่าเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ต้องใช้ไฟฟ้า
ถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะมีประโยชน์แต่มีโทษแก่มนุษย์เหมือนกันถ้าใช้ไฟฟ้าอย่างประมาท  
อีกทั้งพลังงานยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

       แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแนวทางรณรงค์ให้ร่วมมือกันช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน

      ซึ่งจากการสำรวจและสังเกตพบว่าในบางเวลาที่เร่งรีบ ก่อนออกจากบ้านหรือสถานที่ต่างๆ มักจะมีการลืมปิดไฟ ปิดพัดลม เช่นเดียวกับในเวลาที่สามเณรเร่งรีบมาเรียนหรือ เร่งรีบไปฉันเพล มักจะลืมปิดสวิตซ์ไฟและลืมปิดสวิตซ์พัดลมที่หอพักและที่โรงเรียนเป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นเพราะความสะเพร่าของสามเณรเอง จนลืมไปว่า ตนเองได้เปิดสวิทซ์ไฟและสวิทซ์พัดลมอยู่   

      ทำให้วัดและโรงเรียนมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น   และเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการใช้โดยไม่ก่อประโยชน์แต่อย่างใด

      จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการคิดค้น เพื่อหาแนวทางในการประหยัดไฟ   โดยสร้างสิ่งประดิษฐ์คือ “ ผู้ช่วยอัจฉริยะ ” นี้ขึ้นมา  ซึ่งจะสามารถตัดไฟหรือปิดไฟให้เราได้ในเวลาที่ไม่มีใครใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าให้น้อยลงและเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของสามเณรเพิ่มมากขึ้น


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
   ๑) เพื่อพัฒนาต้นแบบอาคารหอพักประหยัดพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
   ๒) ลดค่าใช้จ่ายในวัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑) ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้า
   ๒) บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์กับการประยุกต์ใช้งานจริง
   ๓) ได้ความรู้วิธีการเขียนโปรแกรมและนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   ๔) ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   ๕) ทำให้เกิดความสะดวกสบาย โดยไม่ต้องเดินไปเปิดไฟ ปิดไฟเอง

โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam