ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314120
Page Views 3734198
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
โครงงานราวตากผ้าอัจฉริยะ
                                                        กิตติกรรมประกาศ
           จากการที่คณะจัดทำรายงานได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานเรื่อง ราวตากผ้าอัจฉริยะ  ส่งผลให้คณะจัดทำรายงานได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมต่างๆมากมาย  โครงงานดังกล่าวพร้อมทั้งรายงานได้สำเร็จลงแล้ว ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ดังนี้   
           ขอขอบคุณกองทุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก  สถาบันกวดวิชา  We by the brain
            ขอขอบคุณพี่เลี้ยงและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มาช่าวให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการประดิษฐ์ราวตากผ้าอัจฉริยะ  
            ขอขอบคุณ พระมหาจงรักษ์ อทิตตฺเมธี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานข้าพเจ้า
            ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ


ชื่อโครงงาน    ราวตากผ้าอัจฉริยะ
คณะผู้จัดทำ  ๑.สามเณรพงศกร   โม้หนองบัว
                      ๒.สามเณรจตุพร    สาแก้ว
                      ๓.สามเณรธีรพัฒน์   ทุมมี

ที่ปรึกษา  พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี
สถานที่ศึกษา  โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา


                                                              บทคัดย่อ
           ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องแข่งขันกันในทุกด้านบางคนใช้เวลาทำงานนอกบ้านตลอดเวลาไม่มีเวลาสำหรับการทำงานบ้าน เช่น การทำความสะอาดบ้าน รวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องสวมใส่กันทุกวัน ซึ่งในเวลาที่เร่งรีบบางคนซักเสื้อผ้าแล้วตากทิ้งไว้ทั้งวัน แล้วออกไปทำงาน

           ด้วยแนวความคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจทำให้ทางผู้พัฒนาได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยตากเสื้อผ้าและเก็บเสื้อผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเสื้อผ้าเวลาซักผ้า  
โดยการทำงานจะมีราวตากผ้า ซึ่งโดยได้เขียนโปรแกรมลงไปในบอร์ด Arduino UNO และต่อวงจรเข้าหากันจะมีเซนเซอร์วัดความชื้น เป็นตัวรับค่าของการทำงานเป็นขั้นตอนแรก ในขั้นตอนการทำงาน ถ้าความชื้นในอากาศมีมากกว่า ๘๐% เซนเซอร์จะรับค่าและส่งไปยังแผงควบคุมเพื่อจะสั่งมอเตอร์ดึงผ้าเข้ามาเก็บ และเมื่อความชื้นในอากาศมีน้อยกว่า ๗๐% เซนเซอร์จะรับค่าและส่งค่าไปยังแผงควบคุมเพื่อสั่งมอเตอร์ ให้ดึงผ้าออกไปตาก

           ราวตากผ้าอัจฉริยะนี้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่ไม่มีเวลาว่างในการจัดเก็บเสื้อผ้า หมดความกังวลเรื่องการตากผ้าและเก็บผ้าในเวลาฝนตก 

            ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นราวตากผ้าอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยในการทำงานเกี่ยวกับการตากผ้า และสามารถนำไปใช้ได้จริง  และสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้  และยังสามารถติดตั้งได้ตามพื้นที่บ้านว่างๆ หรือ บนอาคารตั้งแต่ชั้น ๒ ขึ้นไปได้

                                                               บทนำ
            ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องแข่งขันกันในทุกด้าน  บางคนใช้เวลาทำงานนอกบ้านมากจนไม่มีเวลาสำหรับการทำงานในบ้าน  เช่น   การทำความสะอาดบ้าน รวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องสวมใส่กันทุกวัน ซึ่งในเวลาที่เร่งรีบบางคนซักเสื้อผ้าแล้วตากทิ้งไว้ทั้งวัน แล้วออกจากบ้านไปทำงาน ถ้าเป็นในช่วงฤดูร้อนก็จะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด

            แต่ถ้าเป็นในช่วงฤดูฝน เราจะไม่สามารถตากเสื้อผ้าทิ้งไว้ได้ตลอดทั้งวัน ในการตากผ้าแต่ละครั้งจึงต้องมีคนคอยเก็บเสื้อผ้าเมื่อผ้าแห้ง แต่เมื่อฝนตกก็ต้องรีบมาเก็บเสื้อผ้าและถ้าไม่มีใครอยู่บ้านผ้าที่ตากไว้ก็จะเปียกได้ อีกทั้งการเลือกตากเสื้อผ้าไว้ในที่ร่มก็จะทำให้เสื้อผ้าเกิดเชื้อราและมีกลิ่นอับชื้นได้

            ดังนั้น คณะผู้จัดทำโครงงาน ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้และช่วยทำงานแทนเราได้ คือ ราวตากผ้าอัจฉริยะ ขึ้นมาใช้งานจะได้นำเวลาส่วนที่เหลือไปใช้ในการทำงานอย่างอื่นหรือเมื่อเราออกไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งราวตากผ้าอัจฉริยะที่ทางคณะผู้จัดทำออกแบบมา จะเป็นแบบแขวนหรือราวที่ยื่นออกไปนอกชายคา เพื่อให้สามารถติดตั้งข้างกำแพงได้ และสามารถใช้งานได้แม้กระทั้งไม่มีสนามให้ติดตั้ง
            การเก็บผ้าเข้าในที่ร่มจะอาศัยชายคาบ้าน โดยราวตากผ้านี้สามารถนำไปใช้กับห้องแถว หรือ หอพักที่สูง ๒ ชั้นขึ้นไปได้ โดยติดกับระเบียงหลังห้อง และมีระบบเซนเซอร์วัดความชื้น ซึ่งจะทำการเก็บเสื้อผ้าเข้ามาในที่ร่มเมื่อมีความชื้นที่สูงขึ้น (ในเวลาที่ฝนจะเริ่มตก) และจะทำการนำเสื้อผ้าออกไปตากแสงแดดเมื่อมีความชื้นลดลง ช่วยให้เราประหยัดเวลาและทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
  ๑.เพื่อศึกษาวิธีการทำงานของบอร์ด Arduino UNO
  ๒.เพื่อศึกษาโครงงานราวตากผ้าอัจฉริยะ
  ๓.เพื่อช่วยในการจัดเก็บเสื้อผ้าในแบบที่เราต้องการ
  ๔.เพื่อนำไปใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑.เพื่อประหยัดเวลาในการเก็บและตากผ้า
  ๒.ให้ได้รู้ถึงการทำงานของ Arduino UNO และเทคโนโลยีต่างๆ
  ๓.เพื่อได้ราวตากผ้าอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ
  ๔.สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam