ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314142
Page Views 3734220
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายนักธรรม-กระทู้ธรรม

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นตรี

สอบในโครงการอบรม

วันเสาร์  ที่ ๑๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------

 

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี.

ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต.

          ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.

*************

           

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล  อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ  และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ    สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

        ชั้นนี้  กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ  ตั้งแต่  ๒ หน้า  (เว้นบรรทัด)  ขึ้นไป.

 

*************

 

ให้เวลา    ชั่วโมง

 

 

 

 

 

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นตรี

สอบในโครงการอบรม

วันอังคาร  ที่ ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------

 

นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา.

ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่.

          ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๖.

*************

           

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล  อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ  และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ    สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

        ชั้นนี้  กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ  ตั้งแต่  ๒ หน้า  (เว้นบรรทัด)  ขึ้นไป.

 

*************

 

ให้เวลา    ชั่วโมง

 

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นตรี

สอบในโครงการอบรม

วันศุกร์  ที่ ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------

 

ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ.

ควรทำบุญอันนำสุขมาให้.

          สํ. ส. ๑๕/๓. องฺ. ติก. ๒๐/๑๙๘.

*************

           

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล  อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ  และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ    สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

        ชั้นนี้  กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ  ตั้งแต่  ๒ หน้า  (เว้นบรรทัด)  ขึ้นไป.

 

*************

 

ให้เวลา    ชั่วโมง

 

 

 

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นตรี

สอบในโครงการอบรม

วันอาทิตย์  ที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------

 

นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา.

เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี.

          ขุ. วิมาน. ๒๖/๘๒.

*************

           

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล  อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ  และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ    สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

        ชั้นนี้  กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ  ตั้งแต่  ๒ หน้า  (เว้นบรรทัด)  ขึ้นไป.

 

*************

 

ให้เวลา    ชั่วโมง

 

 

 

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นตรี

สอบในโครงการอบรม

วันอังคาร  ที่ ๒๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------

 

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ.

ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย.

          ขุ. ชา. จตฺตาฬีส. ๒๗/๕๓๓.

*************

           

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล  อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ  และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ    สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

        ชั้นนี้  กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ  ตั้งแต่  ๒ หน้า  (เว้นบรรทัด)  ขึ้นไป.

 

*************

 

ให้เวลา    ชั่วโมง

 

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นตรี

สอบในโครงการอบรม

วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------

 

สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี.

ปราชญ์พึงรักษาศีล.

          ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๒

*************

           

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล  อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ  และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ    สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

        ชั้นนี้  กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ  ตั้งแต่  ๒ หน้า  (เว้นบรรทัด)  ขึ้นไป.

 

*************

 

ให้เวลา    ชั่วโมง

 

 

 

 


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam