facebook
^Back To Top

 • 1 เวียนเทียนรอบพระเจดีย์
  เป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เนื่องในวัน วิสาขบูชา ทางวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ได้ร่วมกับคณะญาติโยม ชาวบ้าน ได้ทำบุญสร้างกุศลกัน โดยการรำลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้า ด้วยการนำธูปเทียน มาจุดเวียนรอบพระเจดีย์ พร้อมทั้งสวด อิติปีโส ๓ จบ
 • 2 โครงการสร้างสวนสมุนไพร เพื่อประชาชน
  โครงการได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการ ตั้งแต่ระดับรองนายกรัฐมนตรี นาย ยุคล ลิ้มแหลมทอง ให้การสนับสนุน หมั่นมาติดตามผลงานตลอดเวลา เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อ พระภิกษุ สามเณร ตลอดถึง ชาวบ้านท้องถิ่นในตำบลทองเอน หรือประชาชนทั่วๆไป เพราะจะเป็นแหล่ง ศึกษาและเรียนรู้ สมุนไพรชนิดต่างๆ ในประเทศไทย
 • 3 ปรับปรุงระบบห้องสมุดใหม่
  ห้องสมุดในโรงเรียนนี้ ได้ปรับโฉมเพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งแห่งใหม่ เพื่อรองรับแก่สามเณรนักเรียนที่จะเข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ที่่สำคัญได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์อีกหลายเครื่อง เพิ่อจะได้ค้นหาความรู้สู่โลกกว้างยิ่งขึ้น
 • 4 สถาบันสอนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
  ยังคงให้ความอนุเคราะห์แก่เหล่าสามเณรผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง สำหรับสถาบัน cpa มาให้ความรู้สามเณรหลายรุ่น และหลายปี จนบัดนี้ ความตั้งใจยังคงแน่วแน่ต่อความดีที่ได้สั่งสมมา ของอาจารย์ ศุภลักษณ์ หรือ ดร.ซู
 • 5 เปรียญประโยค 1-2 และ ป.ธ. ๓ ใหม่
  กลุ่มสามเณรที่สอบได้ป.ธ.๑-๒ และ ป.ธ.๓ ใหม่ ได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งความสำเร็จในชีวิตของสมณะเพศ

  
  
  
banner01
banner02

เนื้อหา

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี มาดูงานที่โรงเรียนรักษาการรองนายกรัฐมนตรี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 
และ คณะทำงานทั้งหมด ก็ลงตรวจพื้นที่จริง
เพื่อรับทราบปัญหา และ อุปสรรค ในการทำงาน
หลังอาคาร หอพักสามเณรกฤษณเวฬุ   ชมภาพ

 


รูปภาพ


เชิญร่วมตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
ชื่อทุน ทุนสมเด็จพุทธชินวงศ์
ธนาคารออมสิน
สาขาอินทร์บุรี เลขที่ 020099316547

banner03
Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.