ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314160
Page Views 3734238
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ข้อสอบ ม.1
โพสโดย
เล็ก ลมโชย
แบบทดสอบ
ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
ให้เลือกทำเครื่องหมาย üภายในช่อง ¨ หน้าคำตอบที่ถูกต้อง
1.               คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
¨ นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
¨ ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ เป็นต้น
¨ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
¨ ถูกทุกข้อ
2.               ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เรียกว่าอะไร
¨ ซอฟต์แวร์
¨ ฮาร์ดแวร์
¨ พีเพิลแวร์
¨ ระเบียบวิธีปฏิบัติ
3.               อุปกรณ์ในข้อใดถือว่าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
¨ เมาส์
¨ แป้นพิมพ์
¨ เครื่องพิมพ์
¨ สายไฟ
4.               เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโน้ตบุ๊กจัดว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใด
¨ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
¨ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
¨ มินิคอมพิวเตอร์
¨ ไมโครคอมพิวเตอร์

5.               ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
¨ จอภาพ
¨ แป้นพิมพ์
¨ เครื่องพิมพ์
¨ ตัวถัง
6.               หน่วยความจำในข้อใดมีความจุมากที่สุด
¨ SDRAM
¨ ฮาร์ดดิสก์
¨ ซีดีรอม
¨ ฟล็อป-ดิสก์
7.               หน่วยใดมีลักษณะการทำงานคล้ายกับสมองของมนุษย์
¨ หน่วยประมวลผล
¨ หน่วยรับข้อมูล
¨ หน่วยความจำ
¨ หน่วยแสดงผล
8.               การต่อสัญญาณภาพเข้าจอคอมพิวเตอร์  ต้องต่อกับพอร์ตใด
¨ USB  Port
¨ Pararell  Port
¨ VGA  Port
¨ Serial  Port
9.               อุปกรณ์ใดใช้ในการควบคุมแรงดันและกระแสไฟให้คงที่และสม่ำเสมอเมื่อเกิดกระแสไฟตกและจ่ายไฟสำรองให้เมื่อไฟฟ้าดับ
¨ Adapter
¨ EPS
¨ Stabilizer
¨ UPS

10.         ข้อใดเป็นความหมายของคอมพิวเตอร์ ?
¨ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถคำนวณได้ด้วยความเร็วสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
¨ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ และประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ
¨ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้คิดคำนวณแทนมนุษย์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
¨ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่ถูกสร้างให้สามารถจำข้อมูลได้มาก ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งานครั้งต่อไป
11.         สแกนเนอร์ (Scanner ) เป็นองค์ประกอบของหน่วยใด ?
¨ หน่วยรับข้อมูล
¨ หน่วยแสดงข้อมูล
¨ หน่วยประมวลผล
¨ ถูกทั้ง ก และ ข
12.         หน่วยของข้อมูลหน่วยใดที่เล็กที่สุดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ?
¨ Bit
¨ Byte
¨ Nibble
¨ Word
13.         อุปกรณ์บันทึกข้อมูลใดที่ต้องใช้แสงเลเซอร์ในการบันทึก ?
¨ ฮาร์ดดิสก์
¨ ฟล็อป-ดิสก์
¨ EPROM
¨ ซีดีรอม
14.         แผ่นฟล๊อบ-ดิสก์สามารถเก็บข้อมูลได้เท่าไหร่?
¨ 1.44 KB
¨ 1.44 GB
¨ 1.44 MB
¨ 14.4 MB
 
15.         โปรแกรมสำเร็จรูปในชุดของไมโครซอฟต์ออฟฟิศจัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด ?
¨ System Software
¨ User Software
¨ Application Software
¨ Programming Software
16.         Microsoft Window กับ Microsoft Word ต่างกันอย่างไร ?
¨ Microsoft Windows เป็น ระบบปฏิบัติการ Microsoft Word เป็นโปรแกรมประยุกต์
¨ Microsoft Word เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เป็นโปรแกรมประยุกต์
¨ Microsoft Word และ Microsoft Word เป็นระบบปฏิบัติการ
¨ ไม่มีข้อถูก
17.         ถ้าต้องการยุบโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ลงมาไว้บน Taskbar ต้องกดปุ่มใด ?
¨ คำสั่ง Restore
¨ ปุ่ม Maximize
¨ ปุ่ม Minimize
¨ Radio
18.         การดาวน์โหลด (Download)  คือข้อใด ?
¨ การคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ (เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์นั้น) มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา
¨ การส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
¨ การย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
¨ การลบข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์
19.         โปรแกรมใดใช้สำหรับเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ?
¨ Word
¨ PowerPoint
¨ Internet Explorer
¨ Net meeting

20.         โปรแกรมใดเหมาะสำหรับใช้ในการคำนวณต่างๆ ?
¨ Excel
¨ PowerPoint
¨ Word
¨ Notepad
21.         โปรแกรมใดเหมาะสำหรับการนำเสนองานต่างๆ ?
¨ Excel
¨ PowerPoint
¨ Access
¨ Notepad
22.         โปรแกรมใดเหมาะสำหรับใช้จัดเก็บฐานข้อมูล ?
¨ Excel
¨ PowerPoint
¨ Access
¨ Notepad
23.         ไฟล์ index.html เป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับอะไร
¨ ไฟล์ที่ใช้แสดงเป็นหน้าเว็บเพจ
¨ ไฟล์ที่ใช้สำหรับฐานข้อมูล
¨ ไฟล์ที่ใช้แก้ไขรูปภาพ
¨ ไม่มีข้อถูก
24.         คีย์ลัด Ctrl+C ใช้สำหรับแทนคำสั่งใด?
¨ Cut
¨ Copy
¨ Pate
¨ Close

25.         คีย์ลัดใดที่ใช้สำหรับ วาง ข้อมูลเมื่อทำการคัดลอกเสร็จแล้ว ?
¨ Ctrl+X
¨ Ctrl+V
¨ Ctrl+P
¨ Ctrl+Z
26.         การคลิกเมาท์ปุ่มขวาโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่ออะไร
¨ สั่งงานให้โปรแกรมทำงาน
¨ เรียกเมนูลัด
¨ เพื่อคัดลอกไฟล์
¨ เพื่อลบไฟล์
27.         Toolbars คืออะไร?
¨ แถบแสดงสถานะการทำงานของโปรแกรม
¨ แถบแสดงรายชื่อโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่
¨ แถบแสดงเครื่องมือต่างๆที่ใช้คำสั่งในโปรแกรม
¨ ถูกทุกข้อ
28.         กดแป้น F1 ที่แป้นพิมพ์จะเกิดอะไรขึ้น ขณะกำลังอยู่ในหน้าต่างโปรแกรมใดๆ ?
¨ จะทำให้โปรแกรมถูกปิด
¨ จะปรากฏหน้าต่างช่วยเหลือ (Help) ของโปรแกรมนั้นๆ
¨ จะเป็นการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็ว
¨ เป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
29.         หมายเลข 192.168.0.23 คือหมายเลขของอะไร?
¨ หมายเลยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่าย LAN
¨ หมายเลขโปรแกรมคอมพิวเตอร์
¨ ที่อยู่ E-mail
¨ ไม่มีข้อถูก

30.         เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์
¨  เมาส์
¨  โมเด็ม
¨ ปริ้นเตอร์
¨ แป้นพิมพ์
โพสโดย : เล็ก ลมโชย
IP : 125.26.112.39
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2560,13:58 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam