ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 2882607
Page Views 3279284
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เจดีย์วัดไผ่ดำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สมัยอยุธยา
งบประมาณ : 973,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ประวัติเจดีย์ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)

เจดีย์วัดไผ่ดำ สร้างในสมัยอยุธยา เป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำ เป็นเจดีย์เก่าที่ยังคงลักษณะสมบูรณ์กว่าเจดีย์องค์

อื่นๆในละแวกวัดใกล้ๆกัน จากการเล่าของคนเก่าพบว่าเป็นเจดีย์ที่ปล่อยให้ร้างอยู่ในป่าไผ่ดำ โดยขาดคนสนใจ

จนกระทั่งราว พ.ศ.2465 - 2469 


ปรากฏว่ามีพระภิกษุมาจำพรรษาอยู่ในวัดไผ่ดำ แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรซ้ำยังยังถูกนักเลงของเก่าขุด

หาของเก่าในเจดีย์ทำให้รูปเจดีย์เอียง และอิฐบางส่วนชำรุดเสียหาย 
จนกระทั่ง พ.ศ.2470 สมเด็จพระสังฆราช 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ปกครองคณะธรรมยุตมาปกครองวัดนี้ โดยมีพระครูประพัฒนสีลคุณ

(เอก ปวฑฺฒโน) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก องค์เจดีย์ จึงได้รับการดูแลบ้างเท่าที่ภูมิปัญญาและความสามารถ

ในสมัยนั้นจะทำได้


การบูรณะเจดีย์

      องค์เจดีย์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยเจ้าอาวาสคือพระครูประพัฒนศีลคุณและ

พระญาณวิริยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมเจติยาจารย์) ยังได้ร่วมกับ

คณะชาวบ้านไผ่ดำร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยก่ออิฐเป็นรูปฐานสี่เหลี่ยมรอบองค์เจดีย์ที่ชำรุดไปเพื่อไม่ให้

องค์เจดีย์ทรุดลงไปอีกและสร้างซุ้มพระด้านทิศใต้ติดกับองค์เจดีย์ เพื่อกันไม่ให้องค์เจดีย์พังทลายปี พ.ศ.2530

ชาวบ้านไผ่ดำได้ร่วมกันบูรณะพื้นเจดีย์ โดยการวางอิฐตัวหนอนสีแดงรอบพื้นเจดีย์และทำกำแพงล้อมรอบใหม่


การบูรณะครั้งล่าสุด

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ทำการบูรณะองค์พระเจดีย์ใหม่ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณนงลักษณ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายพิพัฒน์ คงมาลัย 

ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันบูรณะเจดีย์วัดไผ่ดำ และคุณนัยนา ธรรมอารี บริจาคสีทาองค์

พระเจดีย์ทั้งหมดเจดีย์ได้รับการบูรณะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม

ครั้งหลังนี้ประมาณ 973,000- บาท(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท)

ภาพเจดีย์หลังการบูรณะ

โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam