เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
Padled วิทยาการคำนวณ ม.4 29 0 kruna 02 เม.ย. 2567,13:43
ทดสอบ 161 0 kruna 15 ก.พ. 2567,09:43
Padlet วิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.1 180 1 kruna 03 ม.ค. 2567,10:59
ภาพม.1 132 8 kruna 26 ธ.ค. 2566,15:53
padlet การงานอาชีพ ม.4 220 0 kruna 21 ธ.ค. 2566,15:46
padlet วิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 346 1 kruna 18 ธ.ค. 2566,13:31
ส่งงาน padlet ม.3 วิชาออกแบบเทคโนโลยี 436 1 kruna 15 ธ.ค. 2566,13:37
padlet ม.2 393 1 kruna 14 ธ.ค. 2566,13:51
ม.1ออกแบบฯ 198 0 kruna 04 ต.ค. 2566,10:21
วธัญญู ทันใจ ส่งงาน 131 0 ส.ณ.สุทิน สวงโท 25 ก.ย. 2566,10:05
25/09/66 96 0 ส.ณ.ณัฐพล ปัญจพันดร 25 ก.ย. 2566,09:39
25/9/66 72 0 ส.ณ.ณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์ 25 ก.ย. 2566,09:31
เรซูเม่ 66 0 แฟ้้ม 25 ก.ย. 2566,09:20
แบบประเมินตนเอง 61 0 เล็ก 06 ก.ย. 2566,09:26
. งานออนไลน์ .ศุภกันต์ เพรบุรมย์ 77 3 สามเณรศุภกันต์ 04 ก.ย. 2566,09:48
กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง ล่าสุดดๆๆ 74 6 ส.ณ.กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง 04 ก.ย. 2566,09:47
งานออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวน (สมัย) 86 10 ส.ณ.สมัย อุประ 04 ก.ย. 2566,09:40
โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 73 7 ส.ณ.โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 04 ก.ย. 2566,09:36
งานออนไลน์ 69 6 แฟ้้ม 04 ก.ย. 2566,09:32
ดนัย 69 8 ส.ณ.ดนัย หนันต๊ะ 04 ก.ย. 2566,09:32
โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 87 1 ส.ณ.โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 04 ก.ย. 2566,09:24
งานออนไลน์ วิชาคอมพวเตอร์ สามเณรสุทิน สวงโท 76 11 ส.ณ.สุทิน สวงโท 04 ก.ย. 2566,09:22
งานออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวน (ปารเมศ) 86 10 สามเณร ปารเมศ เปรมกระโทก 04 ก.ย. 2566,09:20
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 53 0 ส.ณ.โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 04 ก.ย. 2566,09:20
โลโก้ 47 0 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี 04 ก.ย. 2566,09:18
โปสเตอร์โลโก้ขายของ ชาติกล้า 56 0 ส.ณ.ชาติกล้า ภูผันผิน 04 ก.ย. 2566,09:18
โปสเตอร์โลโก้ขายของ 51 0 ส.ณ.ณัฐพล ปัญจพันดร 04 ก.ย. 2566,09:18
งานออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวน (ปารเมศ) 62 0 สามเณร ปารเมศ เปรมกระโทก 04 ก.ย. 2566,09:17
กิืจกรรม 50 0 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี 04 ก.ย. 2566,09:17
งานออนไลน์ วิชาคอมพวเตอร์ สามเณรสุทิน สวงโท 60 0 ส.ณ.สุทิน สวงโท 04 ก.ย. 2566,09:16
งานวิชาคอมพิวเตอร์ 84 8 สามเณรชัยวุธ 04 ก.ย. 2566,09:16
วันอาสาฬหบูชา 47 0 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี 04 ก.ย. 2566,09:16
วันอุปสมบท 56 0 ส.ณ.โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 04 ก.ย. 2566,09:16
โลโก้รุ้น 54 0 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี 04 ก.ย. 2566,09:15
วันอาสาฬหบูชา 52 0 ส.ณ.โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 04 ก.ย. 2566,09:14
งานออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวน (ปารเมศ) 60 0 สามเณร ปารเมศ เปรมกระโทก 04 ก.ย. 2566,09:14
วัชรินทร์ ชารี 67 8 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี 04 ก.ย. 2566,09:14
โลโก้รุ่น 50 0 ส.ณ.โชติพงศ์ โคกโพธิ์ 04 ก.ย. 2566,09:13
กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง 64 1 ส.ณ.กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง 04 ก.ย. 2566,09:12
้่งานออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ณรงค์ชัย 109 18 ส.ณ.ณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์ 04 ก.ย. 2566,09:12