ภาพกิจกรรม

๐๓-๐๖-๖๖ - พิธีเททองหล่อพระประทานพร และพระอัครสาวก
( จำนวน 46 รูป / ดู 23 ครั้ง )
๒๒-๐๕-๖๖ ภาพสามเณรชั้น ม.๑
( จำนวน 13 รูป / ดู 88 ครั้ง )
๑๖-๐๕-๖๖ กิจกรรมปรับพื้นฐานกลุ่มสาระฯ
( จำนวน 44 รูป / ดู 101 ครั้ง )
25-03-66 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 28 รูป / ดู 187 ครั้ง )
14-03-66 ปิดคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ
( จำนวน 28 รูป / ดู 252 ครั้ง )
อัลบั้มภาพ - กิจวัตรสงฆ์สามเณร ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 29 รูป / ดู 452 ครั้ง )
๒๐-๐๒-๖๖ - อัพเดทภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง ศาลาบำเพ็ญกุศล
( จำนวน 14 รูป / ดู 153 ครั้ง )
๘-๑๒-๖๕ - เข้าร่วมแข่งขันสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
( จำนวน 24 รูป / ดู 454 ครั้ง )
๒๘-๑๐-๖๕ - เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
( จำนวน 42 รูป / ดู 652 ครั้ง )
๒๒-๐๙-๖๕ - โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ
( จำนวน 37 รูป / ดู 783 ครั้ง )
๑๘-๐๘-๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
( จำนวน 27 รูป / ดู 684 ครั้ง )
ภาพพิธ๊บรรพชาสามเณรประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 14 รูป / ดู 384 ครั้ง )