ภาพกิจกรรม

24-06-65 - ทัศนศึกษาร้านสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
( จำนวน 15 รูป / ดู 2 ครั้ง )
17-06-65 เตรียมสามเณรทัศนศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 2 ครั้ง )
16-06-65 กิจกรรมไหว้ครู รำลึกคุณ
( จำนวน 33 รูป / ดู 4 ครั้ง )
27-05-65 - เดินจงกรม เจริญสติ
( จำนวน 10 รูป / ดู 59 ครั้ง )
16-05-65 พิธีปฐมนิเทศ
( จำนวน 25 รูป / ดู 153 ครั้ง )
๑๐-๐๕-๖๕ - ภาพเตรียมสามเณร ประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 22 รูป / ดู 288 ครั้ง )
16-03-65 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
( จำนวน 27 รูป / ดู 242 ครั้ง )
31-12-64 - กิจกรรมปีใหม่ 2565
( จำนวน 36 รูป / ดู 407 ครั้ง )
ภาพสามเณรชั้น ม.2
( จำนวน 21 รูป / ดู 1447 ครั้ง )
๑๕-๑๒-๖๓ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์
( จำนวน 11 รูป / ดู 412 ครั้ง )
๐๖-๑๑-๖๓
( จำนวน 22 รูป / ดู 674 ครั้ง )
๐๗-๑๒-๖๓ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
( จำนวน 24 รูป / ดู 609 ครั้ง )