ภาพกิจกรรม

ภาพสามเณร ปี 2564
( จำนวน 30 รูป / ดู 607 ครั้ง )
๑๕-๑๒-๖๓ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์
( จำนวน 11 รูป / ดู 203 ครั้ง )
๐๖-๑๑-๖๓
( จำนวน 22 รูป / ดู 221 ครั้ง )
๐๗-๑๒-๖๓ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
( จำนวน 24 รูป / ดู 209 ครั้ง )
๑๔-๑๒-๖๓ Big Cleaning โรงเรียนวัดไผ่ดำ
( จำนวน 10 รูป / ดู 141 ครั้ง )
๑๓-๑๒-๖๓ พิธีมุทิตา มหาบัณฑิตใหม่
( จำนวน 20 รูป / ดู 252 ครั้ง )
๒๗-๑๑-๖๓ "นิธิพระราชวราภรณ์(อนันต์ ญาณวีโร)"
( จำนวน 31 รูป / ดู 300 ครั้ง )
๐๒-๑๑-๖๓ - อบรมการทำวิจัย
( จำนวน 27 รูป / ดู 256 ครั้ง )
๒๓-๑๑-๖๓ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
( จำนวน 6 รูป / ดู 191 ครั้ง )
๑๘-๑๑-๖๓ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย มาศึกษาดูงาน
( จำนวน 7 รูป / ดู 82 ครั้ง )
เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
( จำนวน 59 รูป / ดู 426 ครั้ง )
ภาพสามเณรชั้น ม.๒
( จำนวน 24 รูป / ดู 1457 ครั้ง )