ภาพกิจกรรม

๒๘-๑๐-๖๕ - เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
( จำนวน 42 รูป / ดู 145 ครั้ง )
๒๒-๐๙-๖๕ - โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ
( จำนวน 37 รูป / ดู 264 ครั้ง )
๑๘-๐๘-๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
( จำนวน 27 รูป / ดู 270 ครั้ง )
ภาพพิธ๊บรรพชาสามเณรประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 14 รูป / ดู 183 ครั้ง )
17-07-65 ภาพพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปี พระเทพปัญญากวี
( จำนวน 40 รูป / ดู 480 ครั้ง )
24-06-65 - ทัศนศึกษาร้านสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
( จำนวน 15 รูป / ดู 414 ครั้ง )
17-06-65 เตรียมสามเณรทัศนศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 217 ครั้ง )
16-06-65 กิจกรรมไหว้ครู รำลึกคุณ
( จำนวน 33 รูป / ดู 529 ครั้ง )
27-05-65 - เดินจงกรม เจริญสติ
( จำนวน 10 รูป / ดู 248 ครั้ง )
16-05-65 พิธีปฐมนิเทศ
( จำนวน 25 รูป / ดู 568 ครั้ง )
ภาพสามเณรชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 17 รูป / ดู 1023 ครั้ง )
16-03-65 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
( จำนวน 27 รูป / ดู 586 ครั้ง )