วีดีโอทั่วไป
คณะครู cpa ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒๔
สามเณรนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
รุ่นที่ ๒๔ สร้างสัมพันธ์ สร้างไมตรี ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ


--------------------------------------------------------------------------------------------------
งานปัจฉิมนิเทศปี ๒๕๕๕ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี (มิ่งไมตรี รุ่นที่ ๒๐)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานปัจฉิมนิเทศปี ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี
วันที่สำคัญที่สุดของพี่เณรชั้นม.๖ และ ม.๓ ของโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๙ และ รุ่นที่ ๒๒


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิปวัดไผ่ดำ อันเป็นที่รัก


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ย้อนวันวาน ม.ว.ก.๒ มิ่งไมตรี รุ่นที่ ๒๐ ร.ร. วัดไผ่ดำ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานมุทิตาจิต ผู้สอบได้บาลีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
งานมุทิตาจิต ผู้สอบได้บาลีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

สำนักศาสนศึกษาวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖"


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปวีดีโอ เตรียมสามเณรปี ๒๕๕๐