ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๗-๑๑-๖๕ - พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระราชวราภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร) (อ่าน 16) 30 พ.ย. 65
๑๕-๑๑-๖๕ - สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 52) 16 พ.ย. 65
๑๓-๑๑-๖๕ - มอบรางวัลสามเณร กิจกรรม 5 ส. (อ่าน 48) 16 พ.ย. 65
๑๐-๑๑-๖๕ - สอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ (อ่าน 62) 10 พ.ย. 65
03-11-65 - งานธรรมนิเทศ ๒๕๖๕ (อ่าน 75) 03 พ.ย. 65
01-10-65 อบรมการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (อ่าน 121) 01 ต.ค. 65
๒๒-๐๙-๖๕ - โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ (อ่าน 121) 26 ก.ย. 65
๑๐-๐๘-๖๕ - ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอ่างทอง (อ่าน 147) 30 ส.ค. 65
๒๕-๐๘-๖๕ ถอดบทเรียนการวิจัยในชั้นเรียน ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 146) 30 ส.ค. 65
๑๘-๐๘-๖๕ - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 123) 30 ส.ค. 65
08-08-65 - อบรมการไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน (อ่าน 164) 08 ส.ค. 65
วัดไผ่ดำ ฯ จัดบรรพชาสามเณร จำนวน ๓๐ รูป (อ่าน 166) 02 ส.ค. 65
17-07-65 ภาพพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปี พระเทพปัญญากวี (อ่าน 143) 20 ก.ค. 65
๒๔/๐๖/๖๕ - เลือกตั้งประธานนักเรียนใหม่ (อ่าน 177) 01 ก.ค. 65
๒๘-๐๖-๖๕ สามเณรสมาทานศีล ๑๐ (อ่าน 186) 01 ก.ค. 65
14-06-65 - อบรมค่ายอิคคิวซัง (อ่าน 194) 28 มิ.ย. 65
14-06-65 - พิธีบำเพ็ญกุศล ๙๖ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (อ่าน 206) 14 มิ.ย. 65
12-06-65 - อบรมค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 237) 12 มิ.ย. 65
02-06-65 - ถวายขวดน้ำดื่มสามเณรนักเรียน (อ่าน 187) 08 มิ.ย. 65
03-06-65 - ฝึกซ้อมคำขอบรรพชาเป็นสามเณร (อ่าน 215) 08 มิ.ย. 65
30-05-65 - กิจกรรม "วันอังคาร จารกรรมความรู้" (อ่าน 195) 08 มิ.ย. 65
25-05-65 - กิจกรรมสร้างสรรค์ห้องเรียนสวย (อ่าน 178) 30 พ.ค. 65
กิจกรรมเรียนพิเศษ การตัดต่อภาพ" (อ่าน 191) 26 พ.ค. 65
18-05-65 - ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 192) 19 พ.ค. 65
15-05-65 - พิธีปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 203) 16 พ.ค. 65
๑๒-๐๕-๖๕ - สอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน (อ่าน 202) 13 พ.ค. 65
๑๐-๐๕-๖๕ แ่บบปกสมุดเขียนใหม่ (อ่าน 208) 10 พ.ค. 65
09-05-65 - รับเตรียมสามเณรใหม่ ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 196) 09 พ.ค. 65
23-04-65 - การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) (อ่าน 223) 28 เม.ย. 65
25-03-65 - "พิธีมอบหนังสือพระราชทาน" (อ่าน 203) 31 มี.ค. 65
20-03-65 - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2564 (อ่าน 209) 31 มี.ค. 65
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 214) 17 มี.ค. 65
๑๔- ๐๓-๖๕ มอบรางวัลและใบเกียรติบัตรแก่สามเณรนักเรียน (อ่าน 200) 17 มี.ค. 65
26-02-65 - บรรยากาศการสอบบาลี ๒๕๖๕ (อ่าน 226) 03 มี.ค. 65
11-02-65 กิจกรรมผู้นำในอุดมคติ (อ่าน 236) 21 ก.พ. 65
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2565 (อ่าน 252) 16 ก.พ. 65
10-02-65 อบรมโอเนตชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย (อ่าน 228) 14 ก.พ. 65
01-02-65 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 273) 02 ก.พ. 65
05-12-64 "อบรมค่ายอิคคิวซัง 2564" (อ่าน 310) 07 ธ.ค. 64
01-12-64 "ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On site" (อ่าน 288) 07 ธ.ค. 64