ข่าวประชาสัมพันธ์
14-06-65 - อบรมค่ายอิคคิวซัง (อ่าน 4) 28 มิ.ย. 65
14-06-65 - พิธีบำเพ็ญกุศล ๙๖ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (อ่าน 37) 14 มิ.ย. 65
12-06-65 - อบรมค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 52) 12 มิ.ย. 65
02-06-65 - ถวายขวดน้ำดื่มสามเณรนักเรียน (อ่าน 55) 08 มิ.ย. 65
03-06-65 - ฝึกซ้อมคำขอบรรพชาเป็นสามเณร (อ่าน 65) 08 มิ.ย. 65
30-05-65 - กิจกรรม "วันอังคาร จารกรรมความรู้" (อ่าน 48) 08 มิ.ย. 65
25-05-65 - กิจกรรมสร้างสรรค์ห้องเรียนสวย (อ่าน 45) 30 พ.ค. 65
กิจกรรมเรียนพิเศษ การตัดต่อภาพ" (อ่าน 55) 26 พ.ค. 65
18-05-65 - ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 61) 19 พ.ค. 65
15-05-65 - พิธีปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 63) 16 พ.ค. 65
๑๒-๐๕-๖๕ - สอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน (อ่าน 76) 13 พ.ค. 65
๑๐-๐๕-๖๕ แ่บบปกสมุดเขียนใหม่ (อ่าน 66) 10 พ.ค. 65
09-05-65 - รับเตรียมสามเณรใหม่ ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 59) 09 พ.ค. 65
23-04-65 - การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) (อ่าน 76) 28 เม.ย. 65
25-03-65 - "พิธีมอบหนังสือพระราชทาน" (อ่าน 76) 31 มี.ค. 65
20-03-65 - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2564 (อ่าน 75) 31 มี.ค. 65
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 79) 17 มี.ค. 65
๑๔- ๐๓-๖๕ มอบรางวัลและใบเกียรติบัตรแก่สามเณรนักเรียน (อ่าน 77) 17 มี.ค. 65
26-02-65 - บรรยากาศการสอบบาลี ๒๕๖๕ (อ่าน 99) 03 มี.ค. 65
11-02-65 กิจกรรมผู้นำในอุดมคติ (อ่าน 111) 21 ก.พ. 65
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2565 (อ่าน 114) 16 ก.พ. 65
10-02-65 อบรมโอเนตชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย (อ่าน 110) 14 ก.พ. 65
01-02-65 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 136) 02 ก.พ. 65
05-12-64 "อบรมค่ายอิคคิวซัง 2564" (อ่าน 187) 07 ธ.ค. 64
01-12-64 "ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On site" (อ่าน 169) 07 ธ.ค. 64
05-11-64 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ถวายผ้าพระกฐิน (อ่าน 177) 07 ธ.ค. 64
19-10-64 สามเณรนักเรียนวัดไผ่ดำ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 226) 19 ต.ค. 64
08-10-64 กิจกรรมธรรมนิเทศ รุ่นที่ ๒ (อ่าน 192) 11 ต.ค. 64
08-10-64 กำจัดยุงลาย (อ่าน 191) 11 ต.ค. 64
18-09-64 - ประชุมผู้ปกครองฉีดวัคซีนสามเณร (อ่าน 193) 30 ก.ย. 64
07-09-64 เณรไผ่สตูดิโอ (อ่าน 213) 30 ก.ย. 64
27-08-64 - กิจกรรม บิดาวิทยามารดาแผ่นดิน (อ่าน 161) 30 ก.ย. 64
03-07-64 - พระครูวิธารปริยัติคุณ (วีรหาญ นิรามโย) มอบทุนโรงเรียน (อ่าน 183) 14 ก.ค. 64
01-07-64 ประเมินสถานศึกษาเพื่อทำการเปิดเรียน (อ่าน 216) 14 ก.ค. 64
13-07-64 ประเมินภายในโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 205) 14 ก.ค. 64
13-06-64 - กิจกรรมนันทนาการ (อ่าน 214) 22 มิ.ย. 64
23-05-64 - กิจกรรมสันทนาการ (อ่าน 215) 22 มิ.ย. 64
ประชุมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ (อ่าน 173) 22 มิ.ย. 64
๒๖-๐๓-๖๔ พิธีถวาย "ห้องเรียนไผ่ดำโมเดล (Phaidam Model’s Room)" (อ่าน 464) 29 มี.ค. 64
๒๖-๐๓-๖๔ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 191) 29 มี.ค. 64