ข่าวประชาสัมพันธ์
05-12-64 "อบรมค่ายอิคคิวซัง 2564" (อ่าน 35) 07 ธ.ค. 64
01-12-64 "ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On site" (อ่าน 30) 07 ธ.ค. 64
05-11-64 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ถวายผ้าพระกฐิน (อ่าน 32) 07 ธ.ค. 64
19-10-64 สามเณรนักเรียนวัดไผ่ดำ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 84) 19 ต.ค. 64
08-10-64 กิจกรรมธรรมนิเทศ รุ่นที่ ๒ (อ่าน 60) 11 ต.ค. 64
08-10-64 กำจัดยุงลาย (อ่าน 65) 11 ต.ค. 64
18-09-64 - ประชุมผู้ปกครองฉีดวัคซีนสามเณร (อ่าน 63) 30 ก.ย. 64
07-09-64 เณรไผ่สตูดิโอ (อ่าน 81) 30 ก.ย. 64
27-08-64 - กิจกรรม บิดาวิทยามารดาแผ่นดิน (อ่าน 52) 30 ก.ย. 64
03-07-64 - พระครูวิธารปริยัติคุณ (วีรหาญ นิรามโย) มอบทุนโรงเรียน (อ่าน 75) 14 ก.ค. 64
01-07-64 ประเมินสถานศึกษาเพื่อทำการเปิดเรียน (อ่าน 90) 14 ก.ค. 64
13-07-64 ประเมินภายในโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 81) 14 ก.ค. 64
13-06-64 - กิจกรรมนันทนาการ (อ่าน 81) 22 มิ.ย. 64
23-05-64 - กิจกรรมสันทนาการ (อ่าน 92) 22 มิ.ย. 64
ประชุมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ (อ่าน 62) 22 มิ.ย. 64
๒๖-๐๓-๖๔ พิธีถวาย "ห้องเรียนไผ่ดำโมเดล (Phaidam Model’s Room)" (อ่าน 264) 29 มี.ค. 64
๒๖-๐๓-๖๔ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 84) 29 มี.ค. 64
๒๕-๑๒-๖๓ กิจกรรมสุขภาพ (อ่าน 116) 29 ธ.ค. 63
๒๑-๑๒-๖๓ ประชุมร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (อ่าน 86) 23 ธ.ค. 63
๑๗/๑๒/๖๓ แนะแนวศึกษาต่อ (อ่าน 97) 18 ธ.ค. 63
๑๗-๑๒-๖๓ ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 90) 18 ธ.ค. 63
๑๕-๑๒-๖๓ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 85) 17 ธ.ค. 63
๐๗-๑๒-๖๓ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อ่าน 66) 15 ธ.ค. 63
๐๖-๑๑-๖๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงาน (อ่าน 127) 15 ธ.ค. 63
๑๔-๑๒-๖๓ Big Cleaning โรงเรียนวัดไผ่ดำ (อ่าน 60) 15 ธ.ค. 63
๑๓-๑๒-๖๓ พิธีมุทิตา มหาบัณฑิตใหม่ (อ่าน 56) 15 ธ.ค. 63
๒๗-๑๑-๖๓ "นิธิพระราชวราภรณ์(อนันต์ ญาณวีโร)" (อ่าน 82) 01 ธ.ค. 63
๐๒-๑๑-๖๓ - อบรมการทำวิจัย (อ่าน 67) 25 พ.ย. 63
๒๓-๑๑-๖๓ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ (อ่าน 63) 25 พ.ย. 63
๑๘-๑๑-๖๓ - ต้อนรับ ผู้มาศึกษาดูงาน (อ่าน 66) 25 พ.ย. 63
๑๖-๑๐-๖๓ กฐินพระราชทานฯ วัดกฤษณเวฬุพทธาราม (อ่าน 95) 06 พ.ย. 63
๓๑-๐๘-๖๓ - บรรพชาสามเณรวัดไผ่ดำ (อ่าน 115) 01 ก.ย. 63
๒๘-๐๗-๖๓ กิจกรรมคำไทย (อ่าน 115) 29 ก.ค. 63
ประธานนักเรียนรูปใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 111) 13 ก.ค. 63
๑๒-ก.ค.-๖๓ กิจกรรมทัศนศึกษา (อ่าน 112) 13 ก.ค. 63
๐๖-๐๗-๖๓ ปวารณาเข้าพรรษา (อ่าน 101) 07 ก.ค. 63
๓๐-๐๖-๖๓ - ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ่าน 98) 07 ก.ค. 63
๐๑-๐๗-๖๓ พิธีปฐมนิเทศน์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 91) 07 ก.ค. 63
แจ้งการรับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 118) 11 พ.ค. 63
๑๔/๐๒/๖๓ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ดำ มิตรภาพที่ 183 (อ่าน 127) 14 ก.พ. 63