ภาพกิจกรรม
๒๒-๐๕-๖๖ ภาพสามเณรชั้น ม.๑
ภาพสามเณรชั้น ม.๑ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สามเณรธนภูมิ ชนนกุล
สามเณรณัฐยศ รุ่งโรจน์วชิระ
สามเณรพีพฒน์ บัวโอฬาร
สามเณรอติชาติ ภูเต้าสูง
สามเณรจักรพงศ์ ใจกล้า
สามเณรนพดล แสงเขื่อน
สามเณรปิยพันธ์ แสนศรียงค์
สามเณรเมธา ศรีบุรินทร์
สามเณรจิระวุฒิ ไพรราม
สามเณรธีรพัฒน์ แสนศรียงค์
สามเณรณัชพล รอดจาก
สามเณรกิตติยศ กลั่นการไถ
สามเณรดิเรก พินธุกร
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,13:59   อ่าน 89 ครั้ง