วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
คลิปวีดีโอสามมิติ อุโบสถ
ภาพกราฟฟิกสามมิติ อุโบสถวัดไผ่ดำ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
ผลงานการเขียนภาพโดยสามเณร วีรพล น้อยคุณ สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปวีดีโอสามมิติ เจดีย์วัดไผ่ดำ
ผลงานสามมิติ "เจดีย์โบราณวัดไผ่ดำ" ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
เป็นเจดีย์รูปทรงบาตรคว่ำ ตั้งอยู่ที่วัดไผ่ดำ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
จัดทำเป็นรูปแบบสามมิติ โดย สามเณรวีรพล น้อยคุณ สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ
แผนกสามัญศึกษา-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปวีดีโอสามมิติ วิหารวัดไผ่ดำ
ภาพสามมิติวิหารวัดไผ่ดำ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
ผลงานกราฟฟิก โดยสามเณรวัดไผ่ดำ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปวีดีโอสามมิติ อาคารเรียนกฤษณเวฬุ
ภาพสามมิติอาคารเรียน โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  
ผลงานโดย สามเณรวีรพล น้อยคุณ สามเณรนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ดำ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปวีดีโอสามมิติ อาคารหอสมุดโรงเรียน
ภาพวีดีโอสามมิติอาคารหอสมุดโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ผลงานโดยสามเณรวีรพล น้อยคุณ สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------