ภาพกิจกรรม
ภาพสามเณรชั้น ม.๔
ภาพสามเณรชั้น ม.๔
01-สามเณร กิตติศักดิ์ จะหลาบหลอง
02- สามเณร กิตติ์รวี วงษ์ชาลี
03- สามเณร คฤหัต พลเดชา
04- สามเณร จิรพัฒน์ ลำไพ
06- สามเณร ณัฐพล จันทร์สุข
07- สามเณร ธนบดินทร์ วงศ์ไพบูลย์วัฒนะ
10- สามเณร นพรัตน์ โพธิ์สาวัง
12- สามเณร พยัคฆ์ราช สีแดง
13- สามเณร พีรณัฐ คงการุณ
14- สามเณร พีรวิชญ ์ พลทา
16- สามเณร สพลดนัย สุขเจริญ
17- สามเณร สมหวัง เบ้าคำ
18- สามเณร สายชล สุขสงวน
20- สามเณร ณัฐกรณ์ กันตีคำ
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2564,10:02   อ่าน 3797 ครั้ง