พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
่ข่าว พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วัดบวร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จไปทรงเป็นธานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี
ณ อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ