น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
ตอนที่ ๑บรรยายพิเศษ ตอนที่ ๑ หัวข้อ "จุดหมายที่ปลายฝัน" โดย น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา  
ที่ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ ตอนที่ ๒


บรรยายพิเศษ ตอนที่ ๒ หัวข้อ "จุดหมายที่ปลายฝัน" โดย น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา  
ที่ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ ตอนที่ ๓


บรรยายพิเศษ ตอนที่ ๓ หัวข้อ "จุดหมายที่ปลายฝัน" โดย น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา  
ที่ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี