ฝ่ายบริหาร

พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูวินัยธร นิกร สหสฺสชโย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พระครูวินัยธร นิกร สหสฺสชโย
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาธรรม-บาลี

พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

พระมหาพงษ์กร ฐานังกโร
หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน

นายอภิยุต แสงโสดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ