ปาฏิหารีย์ "วัดไผ่ดำ"
ปาฏิหารีย์ วัดไผ่ดำ โดยอาจารย์ยอด