สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สุภาษิตประจำโรงเรียน

"วชิรูปมจิตฺโต สิยา แปลว่า พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร"

สีประจำโรงเรียน "สีเหลือง ม่วง"

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นกฤษณา ลักษณะทั่วไป เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ เนื้อไม้หยาบอ่อน
สีขาว มีเสี้ยน
ใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม เรียบเป็นมัน

ดอกช่อเล็ก ๆ ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบดอกย่อยมี 5 กลีบ 
สีเหลืองอมขาว
ดก กลิ่นหมอฉุน ผลแบนรูปรี เกิดอยู่ตามป่าดงดิบชื้น มีมากทางภาคตะวันออก
จังหวัด
จันทบุรี ตราด สระแก้ว เป็นต้น

ต้นกฤษณา ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีรสหอมสุขุม
เนื้อไม้มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ แก้ตับปอด
พิการ แก้ไข้ ขับเสมหะและลม แก้ลมวิงเวียน
บำรุงโลหิตในหัวใจ ทำให้หัวใจชุ่มชื่น แก้ปวด
ข้อ ต้มดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ำ 
เมื่อนำมากลั่นจะได้น้ำมันหอม เรียกว่า Agar-atar และ
Chuwah