สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สุภาษิตประจำโรงเรียน

"วชิรูปมจิตฺโต สิยา แปลว่า พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร"

สีประจำโรงเรียน "สีเหลือง ม่วง"

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ไผ่ดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa Vulgaris Schracd.ex H. Wendl วงศ์ GRAMINEAE 

ชื่อสามัญ Fernledt bamboo ถิ่นกำเนิดอยู่ในแผ่นดินใหญ่ประเทศจีน 
สำหรับชื่อที่เมืองไทย นอกจากไผ่ดำ ยังมีเรียก ไผ่เสฉวน ไผ่หลอด
เป็นไม้แคระเหมือนไผ่ย่อส่วน 

ทรงต้นและใบมีขนาดเล็กรับกันได้สัดส่วน จัดเป็นไม้ประดับขนาดเล็ก 
แตกกอเป็นพุ่มแน่นสูง ๑-๒ เมตร ลำผอมเล็กขนาดประมาณ ๒ เซนติเมตร 
ปล้องยาว ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ผิวเกลี้ยงสีเขียวอมม่วง ใบเรียบสีเขียว ใบเล็กออกสองข้าง 
ก้านรูปคล้ายใบเฟิน กว้างราว ๑ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร เป็นคลื่นเล็กน้อย 

แต่บางยอดหรือบางหน่อออกเป็นใบปกติและมีขนาดโตกว่าหนึ่งเท่าตัว 
เป็นไผ่ที่มีระบบเหง้าลำเดี่ยว ลำไผ่ในขณะที่ยังอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ