การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง แก้ปัญหาน้ำท่วม วัดไผ่ดำ
การ์ตูนเอนิเมชั่น โดยสามเณรอนันต์ วิชัยผิน-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การ์ตูนเอนิเมชั้น เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง วัณณุปาทชาดก


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง คำอธิษฐาน ๓ หน


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง โครงการฝนหลวง


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง สามเณรราหุล


เป็นผลงานการ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่องสามเณรราหุล จัดทำโดยสามเณรวัดไผ่ดำ 
แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง พระหิยะทารุจิริยะ


การ์เอนิเมชั่น เรื่องพระหิยะทารุจิริยะ  ผลงานโดย สามเณร โย นิลพฤกษ์
สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง พระอัสสชิ


การ์ตูนเอนิเมชั่นเรื่อง พระอัสสชิ ผลงานการเขียนโดยสามเณร ศตวรรษ แซ่ย่าง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง ผู้สูงวัยในเมืองไทย


การ์ตูนสามมิติเรื่อง Longevity ปัญหาผู้สูงวัยในประเทศไทย ผลงานการ์ตูน
เอนิเมชั่น โดยสามเณรวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน


การ์ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ผลงานการเขียนการ์ตูนโดยสามเณรวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง นางพญาผมหอม


การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง นางผญาผมหอม ผลงานโดยสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง ช้างนาฬาคีรี
 

การ์ตูนพระพุทธศาสนา เรื่อง ช้างนาฬาคีรี  ผลงานการเขียนโดยสามเณร 
มนัสวิน ศิริวรรณ สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง พระแก้วมรกต


การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง พระแก้วมรกต ผลงานการเขียนการ์ตูนโดยสามเณร
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง ปาลิไลยกะ


การ์ตูนเรื่อง ปาลิไลยกะ ผลงานโดยสามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี