ภาพกิจกรรม
๑๓-๑๒-๖๓ พิธีมุทิตา มหาบัณฑิตใหม่
พิธีแสดงมุทิตาจิตกับบุคลากรทั้ง ๒ รูป ในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
๒. พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,13:16   อ่าน 253 ครั้ง