ภาพกิจกรรม
๐๗-๑๒-๖๓ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
คณะบุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจัดทำโครงการ
จัดสร้างห้องศิลป์ภาษา,    
 
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab),
และพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนกฤษณเวฬุ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ในวันจันทร์ ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,13:40   อ่าน 710 ครั้ง