ภาพกิจกรรม
16-03-65 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
โดยสามเณร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ 
๑.สามเณร สกลกรานต์ ขุนพรม                  ประธานนักเรียน
๒.สามเณร กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง       รองประธานนักเรียน
๓.สามเณร ธนากร เลานามสิงห์                  รองประธานนักเรียน

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,13:59   อ่าน 177 ครั้ง