ภาพกิจกรรม
16-05-65 พิธีปฐมนิเทศ
พิธีปฐมนิเทศประจำปี 2565

พิธีปฐมนิเทศ
และถวายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง
เพื่อสนับสนุนการศึกษา แด่ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
โดยบริษัท ดาต้าเกท จำกัด 

นำโดย คุณอิสรีย์ เบญจรัตนาภรณ์ และพลเอกเทพพงศ์  ทิพย์จันทร์
อีกทั้งคุณอิสรีย์ เบญจรัตนาภรณ์ถวายทุนการศึกษา ประกอบด้วย
1. ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรนักเรียน 
จำนวน 122 รูป รูปละ 2,000 บาท
2. ถวายทุนเรียนดี  จำนวน 18 ทุน
3. ถวายทุนประพฤติดี  จำนวน 6 ทุน
4. ถวายทุนจิตสาธารณะ  จำนวน 6 ทุน
5. ถวายทุนสามเณรผู้นำ  จำนวน 13 ทุน
6. มอบทุนขวัญกำลังใจบุคลากรโรงเรียน  จำนวน 9 ทุน
7. ถวายทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน

พระคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสามเณรนักเรียน
.....ขออนุโมทนา......
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2565,09:33   อ่าน 406 ครั้ง