ภาพกิจกรรม
27-05-65 - เดินจงกรม เจริญสติ
เดินจงกรม เจริญสติ

การเดินจงกรม เป็นหนึ่งในอิริยาบถการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน 
ด้วยการฝึกสติในทุกก้าวย่าง รู้ ตื่น และเบิกบาน ในทุกขณะจิต 

ช่วงเย็นวันศุกร์ หลักเลิกเรียน พระอาจารย์ พร้อมด้วยสามเณรพี่เลี้ยง
พาน้องเตรียมสามเณรออกเดินจงกรมบริเวณชายทุ่ง

นับเป็นการฝึกฝนอบรมตน ก่อนการเข้ารับบรรพชาเป็นสามเณร
โดยเตรียมสามเณรและนักเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ 

เป็นรุ่นที่ ๓๕ มีจำนวน ๓๐ รูป/คน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,10:05   อ่าน 175 ครั้ง