ภาพกิจกรรม
17-06-65 เตรียมสามเณรทัศนศึกษา
"ทัศนศึกษาเตรียมสามเณร"
วันนี้ ตัวแทนคณาจารย์ได้พาเตรียมสามเณร และสามเณรพี่เลี้ยง ทัศนศึกษา ณ หุบป่าตาด และวัดถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี
โดยหุบป่าตาด มีเอกลักษณ์เป็นโถงถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ภายในคือผืนป่าที่เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุ์โบราณแปลกตา เขาหินปูนนี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ 245-286 ล้านปี
และวัดถ้ำเขาวง เป็นวัดที่มีเรือนไทยประยุกต์สวยงาม สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นอาคาร 4 ชั้น
ใต้ถุนเป็นลานเอนกประสงค์รวมทั้งร้านขายของ
ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร
ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ
และชั้นที่ 4 เป็นอุโบสถ
สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า มีทางเดินเรียบสระน้ำเพื่อไปยังตัววัด ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน และมีธรรมชาติที่สวยงาม
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,13:48   อ่าน 276 ครั้ง