ภาพกิจกรรม
24-06-65 - ทัศนศึกษาร้านสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
พระมหาจงรักษ์  อาทิตฺตเมธี หัวหน้างานสหกรณ์ 
นำคณะตัวแทนสามเณร ทัศนศึกษา

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ 
ณ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 

เพื่อศึกษาขั้นตอนการบริหารงาน และการดำเนินงานร้านสหกรณ์ 
และเข้าชมพิพิธภัณฑ์วีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 
 จ.สิงห์บุรี
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,13:53   อ่าน 532 ครั้ง