ภาพกิจกรรม
๑๘-๐๘-๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรม "เหลียวหลังแลหน้า : จากวันแม่สู่วันวิทย์"
วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย คณะกรรมการสภานักเรียน
ปรารภเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันวิทยาศาสตร์ไทย
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการแก่สามเณรนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:17   อ่าน 381 ครั้ง