ภาพกิจกรรม
๒๘-๑๐-๖๕ - เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน 
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วันศุกร์ ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,10:09   อ่าน 145 ครั้ง