ภาพกิจกรรม
14-03-66 ปิดคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ
ปิดคอร์ส การเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

       ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นทุกวันอังคารตลอดวัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย วันไหนทางคณะ CPA หรือ โรงเรียน มีภารกิจสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเรียนบ้างตามความเหมาะสม
       เป้าประสงค์อันมีภารกิจที่สำคัญคือ สามเณรนักเรียนมีความรู้ และมีทักษะสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ทางคณะ CPA ได้สอน ส่งเสริม สนับสนุน เสริมแรง ใส่ใจโรงเรียนตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๔๗
       นับเป็นแรงกำลังหนึ่งที่ส่งให้ลูกไผ่ดำ ได้มีอาวุธสำคัญ คือการศึกษา และได้รับ่ความอบอุ่น ด้วยเหตุนี้ ศิษย์ไผ่ดำจะเข้าใจนามนี้เป็นอย่างดีว่า “อาจารย์แม่” หรือ ดร.ศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร
        ที่เป็นผู้นำพี่ๆ CPA ได้ร่วมบุญ และได้แบ่งปันโอกาสให้พี่ๆ เป็นผู้มีความสุขจากการได้ให้และได้สอน ปัจจุบันนี้ศิษย์ไผ่ดำหลายรุ่นเติบโต งดงามในสังคม ทั้งเพศสมณะ และเพศฆราวาส 
        ซึ่งตลอด ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้จัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น ๒ วัน จันทร์และอังคาร บ่ายวันนี้จึงได้มีกิจกรรม homeroom เพื่อปิดคอร์ส และเปิดโอกาสให้สามเณรได้กล้าแสดงออก นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
         เมื่อเสร็จกิจกรรมตัวแทนสามเณรกล่าวขอบคุณคณะ CPA จากนั้นพระคณาจารย์ และสามเณรร่วมกันอนุโมทนา มอบของที่ระลึก พร้อมทั้งบันทึกภาพ For memories that will last for a lifetime.

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,09:50   อ่าน 31 ครั้ง