ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314134
Page Views 3734212
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๕/๐๑/๖๐ ภาพพิธีมุทิตาพระครูใหม่

"คณะบุคลกรครู พระสงฆ์สามเณร วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ร่วมมุทิตา 
พระครูใหม่ ๒ รูป"

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดไผ่ดำ ร่วมกับคณะครู
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ร่วมกับประชาชนชาวบ้านทองเอน ร่วมแสดงมุทิตาแด่พระภายในวัด
เนื่องในโอกาสที่ท่านเจ้าอาวาสคือ พระมหาสำราญ ขนฺติโก และ พระธนธร คุณาราโม
ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งทางสงฆ์ใหม่คือ 

๑.พระมหาสำราญ ขนฺติโก ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์เป็นพระ
ครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงชั้นพิเศษ(ผจล.ชพ.)
ในราชทินนาม "พระครูประพัฒนศีลคุณ"

๒.พระธนธร คุณาราโม เป็นพระครูสังฆรักษ์ธนธร คุณาราโม พระครูฐานานุกรม
ของพระเดชพระคุณพระเทพปัญญากวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม

ซึ่งในการโปรดเกล้าในตำแหน่งพระครูประพัฒนศีลคุณ(พระมหาสำราญ ขนฺติโก)
จะมีพิธีโปรดเกล้าในวันที่ ๒๕มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐมส่วนตำแหน่ง
พระครูสังฆรักษ์ธนธร คุณาราโม จะมีพิธีแต่งตั้งในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

ซึ่งภายในวันนี้เวลา ๒๐.๐๐ น.- ๒๐.๓๐ น.ทางคณะสงฆ์จะมีพิธีการถวายมุทิตา
ในเบื้องต้นแก่ท่านเจ้าอาวาส เพื่อเป็นเป็นการต้อนรับพระครูประพัฒศีลคุณ ณ
มณฑลพิธีวิหารวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม โดยในพิธีมีการเจริญชัยมงคลคาถา ,
ถวายกรวยสักการะ,และอนุโมทนา ร่วมบันทึกภาพหมู่

ส่วนพิธีกรรมในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ มีดังนี้
เวลา ๐๙.๓๐ น.ตั้ง-เคลื่อนขบวนเชิญตราตั้งพัดยศและผ้าไตร บริเวณหน้า
วิหารหลวงพ่อเอก
เวลา ๑๐.๐๐ น.พระครูประพัฒนศีลคุณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย,จุดเครื่อง
ทองน้อยหน้าพระรูป
- อ่านพระราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร
- อ่านตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส-พระครูฐานุกรม
- พิธีนำพาไหว้พระ,อาราธนาศีล,
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปเจริญชัยมงคลคาถา
- พระครูทั้งสอง ถวายจตุปัจจัย
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ญาติธรรมแสดงมุทิตาและรับของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๐๐ น.พระสงฆ์-สามเณร ฉันเพล

ชมภาพพิธี

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 60  
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam