ข่าวประชาสัมพันธ์
19-10-64 สามเณรนักเรียนวัดไผ่ดำ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
วันที่ 19 ตุลาคม 2564  สามเณรนักเรียนวัดไผ่ดำ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
โดยสามเณรที่สมัครใจฉีดวัคซีน มีจำนวน ๑๑๘ รูป คิดเป็น ๘๘.๗๒ เปอร์เซ็นต์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64