ข่าวประชาสัมพันธ์
25-03-65 - "พิธีมอบหนังสือพระราชทาน"
"พิธีมอบหนังสือพระราชทาน"
พระครูปลัด ปราโมทย์  สิริเตโช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  
เข้ารับหนังสือเรียนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่มีพระราชประสงค์ส่งเสริมการอ่านหนังสือของสามเณรนักเรียน  
ในการนี้ นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65