ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๒-๐๕-๖๕ - สอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ฝ่ายวิชาการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียนใหม่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ 

โดยทำการทดสอบในภาควิชาพื้นฐาน คือ วิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย   

ในส่วนภาควิชาภาษาไทย จะทำการทดสอบเป็นกรณีพิเศษ 
ถ้าหากพบว่า เด็กนักเรียนคนไหน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนเพิ่มเติม

เพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้พื้นฐานและพัฒนาการเรียนรู้ตามนักเรียน
คนอื่นได้ทัน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65