ข่าวประชาสัมพันธ์
15-05-65 - พิธีปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีปฐมนิเทศประจำปี ๒๕๖๕

และถวายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง
เพื่อสนับสนุนการศึกษา แด่ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

โดยบริษัท ดาต้าเกท จำกัด นำโดย คุณอิสรีย์ เบญจรัตนาภรณ์ 
และพลเอกเทพพงศ์  ทิพย์จันทร์ อีกทั้งคุณอิสรีย์ เบญจรัตนาภรณ์
ถวายทุนการศึกษา ประกอบด้วย

๑. ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรนักเรียน จำนวน ๑๒๒ รูป รูปละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. ถวายทุนเรียนดี  จำนวน ๑๘ ทุน
๓. ถวายทุนประพฤติดี  จำนวน ๖ ทุน
๔. ถวายทุนจิตสาธารณะ  จำนวน ๖ ทุน
๕. ถวายทุนสามเณรผู้นำ  จำนวน ๑๓ ทุน
๖. มอบทุนขวัญกำลังใจบุคลากรโรงเรียน  จำนวน ๙ ทุน
๗. ถวายทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน ๒ ทุน

พระคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสามเณรนักเรียน
.....ขออนุโมทนา......
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65