ข่าวประชาสัมพันธ์
02-06-65 - ถวายขวดน้ำดื่มสามเณรนักเรียน
"ถวายขวดน้ำดื่มสามเณรนักเรียน"
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จัดถวายขวดน้ำดื่ม
แด่สามเณรนักเรียน 

เพื่อใช้กรอกน้ำดื่มฉันตามอัธยาศัย เพื่อรณรงค์การใช้ของใช้ส่วนตัว 
งดใช้ภาชนะร่วมกัน  ตามมาตรการส่งเสริมสุขลักษณะที่ดี
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65