ข่าวประชาสัมพันธ์
12-06-65 - อบรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
วันอังคาร ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการอบรม ปรับพื้นฐาน
วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ทำการปรับการเรียนรู้
เรื่องภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้าใจ

และเป็นบททดสอบภาคภาษาอังกฤษ ของ
เด็กนักเรียนที่เข้ามาศึกษาใหม่

ทั้งนี้ คณะครูที่เข้ามาทำการอบรมค่ายภาษา
อังกฤษ คือ คณะครูจากสถาบัน Cpa 

นำโดย นางศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65