ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๘-๐๖-๖๕ สามเณรสมาทานศีล ๑๐
๒๘-๐๖-๖๕  สามเณรสมาทานศีล ๑๐ และเตรียมสามเณรสมรทานศีล ๕ 
ตามธรรมเนียมโบราณประเพณี  อันเนื่องในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือวันพระใหญ่ 
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65