ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดไผ่ดำ ฯ จัดบรรพชาสามเณร จำนวน ๓๐ รูป
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ก.ค.๖๕
วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (ไผ่ดำ)
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๓๐ รูป
ในพิธีมี พระสิงหคณาจารย์ เจ้าอาวาสวัด
กระทุ่มปี่ เป็นพระอุปัชฌาย์
และมี คุณปัญญา บุญเรือง
นายก อ.บ.ต.ทองเอน ต.ทองเอน
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65