ข่าวประชาสัมพันธ์
08-08-65 - อบรมการไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
"กิจกรรม ฝึกปฏิบัติไฟฟ้าพื้นฐาน"
หลักสูตรพื้นฐานไฟฟ้า-เบื้องต้น ๒๐ ชั่วโมง
โดย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ระหว่างวันที่  ๕ - ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ  ห้องประชุม  อาคารห้องสมุดกฤษณเวฬุ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65