ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๐-๐๘-๖๕ - ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอ่างทอง
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกิตติยารามวิทยา และ โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา 
จังหวัดอ่างทอง 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65