ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓-๑๑-๖๕ - มอบรางวัลสามเณร กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส.
โดยคณะกรรมการสภานักเรียน
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียน 

มอบรางวัลกิจกรรม 5 ส. แก่สามเณร 
ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 

ส่งเสริมการดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม 
เสนาสนะ ที่พักอาศัย และอาคารสถานที่โรงเรียน 
ให้ร่มรื่นน่าอยู่ น่าอาศัย น่าเรียนรู้
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65