ข่าวประชาสัมพันธ์
๓๑-๑๒-๖๕ - กิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๕-๒๕๖๖
กิจกรรม "๖ สัมพันธ์สานสายใย"
ส่งเสริมการเรียนรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์
เนื่องในดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๖

ดำเนินกิจกรรมโดย คณะกรรมการสภานักเรียน
กิจกรรมนอกเวที
- การประกวดซุ้มสายสัมพันธ์ในรุ่น
- กิจกรรมหนังสั้นร่วมรุ่น
- กิจกรรมการ์ดอวยพรโดยไม่ใช้กระดาษ
- กิจกรรมวาดภาพ หัวข้อ "ปีใหม่ที่มากกว่าปีใหม่"
กิจกรรมในเวที
- กิจกรรมกิ๊กก่อง Guess "ใบ้คำไทย-บาลี-อังกฤษ"
- กิจกรรมบรรยายสิ่งของให้เข้ากับการบูรณาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
- กิจกรรมอวยพร กับ บุคคลปริศนา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66