ข่าวประชาสัมพันธ์
๐๓-๐๑-๖๖ - สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เย็นวันนี้ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
พระครูประพัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม,
 พระครูปลัด ปราโมทย์ สิริเตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  

นำคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร ป.ธ.๕, Ph.D.) "น้อมระลึกกตัญญูกตเวทิตาคุณ"  ๓ มกราคม  ครบ ๑๕ ปี 

โดยหลังจากพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย พระครูประพัฒนศีลคุณ ได้ปรารภธรรมถึงคุณูปการของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และเน้นย้ำให้สามเณรนักเรียนน้อมนำหลักธรรมที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ พร่ำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วิริยะ ขันติ สัจจะ กตัญญู
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66