ข่าวประชาสัมพันธ์
๐๔-๐๑-๖๖ - Pali Gifted Room
สามเณรนักเรียนห้องเรียนบาลีพิเศษ 
"Pali Gifted Room"

เฉพาะสามเณรผู้อุทิศเวลาถวายพระบาลี
ตั้งใจเรียนบาลีตั้งแต่เช้า และ ก่อนจำวัด

เป็นการเรียนนอกเวลาสำหรับผู้สนใจเท่านั้น
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66