ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๔-๐๑-๖๖ - อบรม B-เน็ต
สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
ได้ทำการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ B-net 
เป็นอบรม
เพื่อเข้าสอบวัดความรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ
ของนักเรียนสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม  (โรงเรียนพระ - เณร)
ทั่วประเทศ

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66