ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๒-๐๕-๖๖ - พิธีปฐมนิเทศ
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
    ทางโรงเรียน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โดยมี พระครูปลัด ปราโมทย์ สิริเตโช ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี 

ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาประเภท "ทุนเรียนดี" 
แก่สามเณรนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีอันดับที่ ๑-๒-๓ ของแต่ละระดับชั้น 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดย คุณพัชรี  แซ่ผู่ ซึ่งมอบหมายให้ คุณสมหมาย อริยะนิล 
เป็นผู้แทนถวายทุน

จากนั้น ครูมีเดช เฮ็งเพ็ง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ, พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน, และพระมหาพงศกร ฐานงฺกโร หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน 
ได้นิเทศแนวปฏิบัติต่าง ๆ เบื้องต้นแก่สามเณรนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66