ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๒
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๒
ทรงถวายผ้าพระกฐิน และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักสามเณร
ณ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี