ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3302806
Page Views 3720014
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ชุมนุม ทรายสีในแก้วใส
ชุมนุมเกษตรพอเพียง
ชุมนุมเกษตรพอเพียง
ครูภูมิปัญญา อาจารย์ชัชวาล  สิทธิพันธุ์ (อ.ป๋อง)
ครูที่ปรึกษา อาจารย์มีเดช เฮ็งเพ็ง

๑.สามเณร อานนท์ บัวสุข 
๒.สามเณร อาทิตย์ เดชพันธ์
๓.สามเณร สุทธิพงษ์ ประสมพงษ์ 
๔.สามเณร พงษ์เพชร โสภาคำ
๕.สามเณร กฤษฎากร สารทอง
๖.สามเณร ธนานพ วงษ์ดารา
๗.สามเณร รณชิต กลิ่นมาลา
๘.สามเณร ณัฐกุล ขันทอง
๙.สามเณร นนทวัฒน์  มีซอง
๑๐.สามเณร สุรเดช ประสมพงษ์
๑๑.สามเณร มานิต โพธิ์สาวัง
๑๒.สามเณร ธนวัฒน์ แสงดี
๑๓.สามเณร ธนพล เขม้นดี
๑๔.สามเณร สุธรรมรงค์ ณ วรรโณ
๑๕.สามเณร รัฐธรรมนูญ  ณ วรรโณ 
๑๖.สามเณร ปองพล เกษาพันธ์
๑๗.สามเณร พชร คันธมาส
๑๘.สามเณร พรพัฒน์ สีสุดเพ็ด

ภาพกิจกรรมชุมนุม

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คลิก
- วันที่ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คลิก
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam